Huyện Xuân Lộc: Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 87%

Cập nhật lúc 23:21, Thứ Sáu, 01/06/2012 (GMT+7)
Thi hành án dân sự

(ĐN)- Ngày 30-5, HĐND tỉnh đã giám sát về công tác thi hành án dân sự (THADS) tại huyện Xuân Lộc (nh).

Từ 1-1-2011 đến 30-4-2012, Chi cục Thi hành án dân sự Xuân Lộc thụ lý 2.248 việc (đã ủy thác 77 việc). Qua phân loại, có 1.768 việc đủ điều kiện thi hành (tương ứng trên 30 tỷ đồng) và 403 việc chưa có điều kiện thi hành (hơn 77 tỷ đồng). Trong số 1.768 việc đủ điều kiện thi hành, đã triển khai công tác thi hành án  được 1.531 việc (tương ứng số tiền hơn 25 tỷ đồng), đạt tỷ lệ 87%.

Đoàn Phú

 

.
.
;
.
.