Ban đại diện cha mẹ học sinh phải công khai thu, chi

Cập nhật lúc 22:31, Thứ Tư, 18/07/2012 (GMT+7)

(ĐN)- Sở GD-ĐT vừa đề nghị UBND các địa phương, các trường THPT và các cơ sở giáo dục trực thuộc trong tỉnh về việc thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh và hướng dẫn thu chi tiền theo đúng quy định. Theo đó, trong việc thu - chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh, các địa phương phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; không quy định mức kinh phí bình quân cho các cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc của gia đình người học các khoản ủng hộ tiền không theo nguyên tắc tự nguyện, các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc bảo vệ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh nhà trường…

Trương Hiệu

.
.
;
.
.