Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XIII

Cập nhật lúc 23:30, Thứ Hai, 01/10/2012 (GMT+7)

 

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, theo đề nghị của đại biểu Quốc hội về việc hoán đổi địa bàn tiếp xúc cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII như sau:

I. Về nội dung tiếp xúc cử tri:

Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XIII.

II. Về thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri:

Thời gian tiếp xúc cử tri dự kiến từ ngày 27-9-2012 đến ngày 10-10-2012 (buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ), cụ thể:

1. Tđại biểu số 1, tỉnh Đồng Nai: gồm các đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Trần Văn Tư, Nguyễn Văn Khánh (thư ký tổ đại biểu số 1: đ/c Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, DĐ: 0908459241, CQ: 061948012; đ/c Đào Duy Thiên Ân - chuyên viên).

a. Tiếp xúc cử tri tại các huyện gồm (3 đại biểu): Xe khởi hành 6 giờ.

- Huyện Thống Nhất: Buổi sáng, ngày 1-10-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Lộ 25.

- Huyện Trảng Bom: Buổi chiều, ngày 1-10-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã  Bắc Sơn.

- Huyện Vĩnh Cửu: Buổi sáng, ngày 2-10-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Tân An.

b. Tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú gồm (2 đại biểu): Trần Văn Tư và Nguyễn Văn Khánh.

- Ngày 2-10-2012, lúc 14 giờ:

+ Đại biểu Trần Văn Tư, tiếp xúc cử tri tại hội trường văn phòng KP7, phường Thống Nhất (đ/c Phạm Nguyễn Hoài Phương - thư ký).

+ Đại biểu Nguyễn Văn Khánh, tiếp xúc cử tri tại hội trường văn phòng KP3, phường Thống Nhất (đ/c Lưu Thị Hà - thư ký).

2. Tđại biểu số 2, tỉnh Đồng Nai: gồm các đại biểu Vũ Hải Hà, Hồ Văn Năm, Đỗ Thị Thu Hằng (thư ký tổ đại biểu số 2: Đ/c Lưu Thị Hà, Phó trưởng phòng công tác ĐBQH, DĐ: 0933451559, CQ: 061948012).

a. Tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố gồm (3 đại biểu): Xe khởi hành 6 giờ.

- Huyện Nhơn Trạch: Buổi sáng, ngày 9-10-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Đại Phước.

- Huyện Long Thành: Buổi chiều, ngày 9-10-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Suối Trầu.

- TP.Biên Hòa: Buổi sáng, ngày 10-10-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND phường Tân Tiến.

b) Tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú gồm (1 đại biểu): Hồ Văn Năm.

- Ngày 10-10-2012, lúc 14 giờ: Điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường KP1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa (đ/c Lưu Hà, đ/c Hữu Tuấn - thư ký).

3. Tđại biểu số 3, tỉnh Đồng Nai: gồm các đại biểu Nguyễn Công Hồng, Trương Văn Vở, Phạm Thị Hải (thư ký Tổ đại biểu số 3: đ/c Nguyễn Hữu Tuấn - Phó trưởng phòng Công tác ĐBQH, DĐ: 0908459241, CQ: 061948012; đ/c Đào Duy Thiên Ân - chuyên viên).

a. Tiếp xúc cử tri tại các huyện gồm (3 đại biểu: Xe khởi hành 5 giờ 15.

- Huyện Tân Phú: Cả ngày 4-10-2012.

+ Buổi sáng, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Phú Lập.

+ Buổi chiều, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Phú Thịnh.

- Huyện Định Quán: Ngày 5-10-2012.

+ Buổi sáng, điểm tiếp xúc cử tri tại văn phòng ấp 5, xã Gia Canh.

b. Tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú gồm (1 đại biểu): Trương Văn Vở.

- Ngày 5-10-2012, lúc 19 giờ: Điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường KP2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa (đ/c Hoài Phương, đ/c Lưu Hà - thư ký).

4. Tđại biểu số 4, tỉnh Đồng Nai: gồm các đại biểu Dương Trung Quốc và Bùi Xuân Thống (thư ký Tổ đại biểu số 4: đ/c Phạm Nguyễn Hoài Phương - Trưởng phòng CT ĐBQH, DĐ: 0913151111, CQ: 0613948012 - đ/c Phan Đức Nhuận - chuyên viên). Xe khởi hành 5 giờ 30.

- Huyện Xuân Lộc: Buổi sáng ngày 27-9-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Suối Cát.

- Huyện Cẩm Mỹ: Buổi chiều, ngày 27-9-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Thừa Đức.

- TX.Long Khánh: Buổi sáng, ngày 28-9-2012, điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Bàu Trâm.

.
.
;
.
.