Chọn 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 08:51, Thứ Năm, 11/04/2013 (GMT+7)

(ĐN)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Cẩm Mỹ đã chọn 3 xã điểm để thực hiện chương trình này, gồm: Xuân Đường, Xuân Bảo và Bảo Bình. Đến nay xã Xuân Đường đạt 13/19 tiêu chí; Xuân Bảo đạt 11/19 tiêu chí và Bảo Bình đạt 8/19 tiêu chí. Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, mặc dù việc tập trung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện, nhưng sự hiểu biết của nhân dân về nội dung, mục đích các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.