Đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc của cán bộ, đảng viên

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Sáu, 05/04/2013 (GMT+7)

(ĐN)- Tại buổi làm việc về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu: Sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ đã chọn những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể như: đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; kiểm tra chặt chẽ công tác giảm nghèo. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở thờ tự, tôn giáo và tình hình xây dựng các cơ sở tôn giáo trái phép... Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện quyết liệt những vấn đề còn tồn;  tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống. Trong đó, lãnh đạo huyện phải thấm nhuần việc đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo Phó bí thư thường trực Huyện ủy Cẩm Mỹ Nguyễn Thanh Bình, sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình; gắn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và từng ủy viên Ban Thường vụ trong các kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phương Hằng

.
.
;
.
.