Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Cập nhật lúc 00:07, Thứ Ba, 25/03/2014 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 24-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

 Hội nghị đã được nghe Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Từ việc đánh giá, dự báo tình hình, xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã tập trung phân tích, làm rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được nêu trong nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho các cán bộ chủ chốt, đảng viên của đơn vị, địa phương mình.  

P.V

.
.
;
.
.