Tập trung tuyên truyền các luật, chính sách mới

Cập nhật lúc 23:15, Thứ Sáu, 25/12/2015 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 25-12, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Viên Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.Phú
Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Viên Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.Phú

Trong năm 2015, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã thực hiện được 62.217 cuộc/5,5 triệu lượt đối tượng tham gia; cấp trên 2,5 triệu tài liệu các loại; kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt trên 3,3 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Viên Hồng Tiến cho biết công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật thời gian qua được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh nên đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của cấp xã, huyện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; một số hình thức tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả; đưa pháp luật đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn khó khăn…

Để Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp hoạt động tốt, hiệu quả hơn trong năm 2016, ông Viên Hồng Tiến cho rằng phải củng cố, kiện toàn thường xuyên tổ chức hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; tập trung tuyên truyền các luật, chính sách mới ban hành và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; chú trọng công tác kiểm tra và khen thưởng…

Đoàn Phú

 

.
.
;
.
.