Huyện Xuân Lộc còn hơn 430 hộ nghèo B

Cập nhật lúc 16:04, Thứ Tư, 18/07/2018 (GMT+7)
Tặng nhà tình thương cho hộ nghèo
Trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo

(ĐN) - Theo kết quả điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, đến nay trên địa bàn huyện Xuân Lộc còn 434 hộ nghèo B (hộ không có lao động, bệnh tật, không có khả năng thoát nghèo), chiếm 0,8% so với dân cư toàn huyện.

Qua phân loại, trong số 434 hộ này, có 258 hộ thuộc chuẩn nghèo trung ương (chiếm tỷ lệ 0,47%); 176 hộ thuộc chuẩn cận nghèo trung ương (chiếm tỷ lệ 0,32%) và 66 hộ nghèo là gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Xuân Lộc đã bổ sung 14 hộ vào danh sách hộ nghèo trong năm 2018 để các hộ thụ hưởng các chế độ, chính sách.

Thời gian qua, huyện Xuân Lộc cũng đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi như: xây tặng nhà tình thương, miễn giảm học phí, cấp 2.857 thẻ bảo hiểm y tế, xét cho 350 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay với số vốn gần 7 tỷ 420 triệu đồng để đầu tư sản xuất…, giúp các hộ nghèo, cận nghèo dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững...

                                                                             Ngọc Hoàng

.
.
;
.
.