Huyện Xuân Lộc:

Xây dựng được 143 mô hình học tập và làm theo Bác...

Cập nhật lúc 21:33, Thứ Năm, 26/07/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 26-7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc về triển khai thực hiện Kết Luận số 34-KL của Tỉnh ủy về đề án nêu gương và Kết luận số 38-KL/TU của Thường trực Tỉnh Ủy về tình hình cơ sở vật chất, nơi làm việc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở xã, thị trấn năm 2018.

abc
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát

Theo Huyện ủy Xuân Lộc, toàn Đảng bộ huyện hiện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với 5.115 đảng viên. Qua học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của trung ương và của tỉnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng và người đứng đầu từ huyện đến cơ sở thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, qua thực hiện các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 143 mô hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể đã xây dựng mới nhiều mô hình hướng vào công tác xây dựng Đảng, chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội...

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Thanh Sơn lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc trong thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục duy trì xây dựng thực hiện hiệu quả các mô hình "làm theo".

                                                            Tuệ Lâm

.
.
;
.
.