Quan tâm triển khai, học tập nghị quyết

Cập nhật lúc 21:06, Chủ Nhật, 29/07/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới cho biết một trong những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng ở Khối các cơ quan tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 là tỷ lệ đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng chiếm tỷ lệ cao, với 99,3%, đồng thời có 31.326 lượt quần chúng được học tập các nghị quyết.

 Việc học tập nghị quyết được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó nhiều chi bộ đã mời báo cáo viên trực tiếp quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Tới đây, chi bộ nào có dưới 10 hoặc dưới 20 đảng viên, có thể báo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối để sắp xếp cùng học tập, quán triệt nghị quyết với cán bộ chủ chốt của khối.

Học tập nghị quyết nghiêm túc giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên nhận thức đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dương An

.
.
;
.
.