Biên Hòa: Năm 2018 sẽ giảm 55 biên chế

Cập nhật lúc 21:48, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, Biên Hòa tổ chức sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập một cách hợp lý.

Theo đó, giai đoạn 2018-2019 thành phố sẽ giảm tối thiểu 5% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tức là khoảng 547 biên chế. Trước mắt trong năm 2018 sẽ giảm tối thiểu 1% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương đương 55 biên chế (thông qua đánh giá chất lượng công việc, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính ở các đơn vị).

Quỳnh Trang

 

.
.
;
.
.