Bộ Tài nguyên - môi trường tiến hành thanh tra 75 tổ chức, đơn vị về nhập khẩu phế liệu

Cập nhật lúc 23:05, Thứ Hai, 27/08/2018 (GMT+7)

Bộ Tài nguyên - môi trường đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15-11-2012 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên - môi trường, hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9-9-2015 của Bộ Tài nguyên - môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ lúc giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực đến nay.

Bộ Tài nguyên - môi trường cũng sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được bộ chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, thời kỳ thanh tra từ ngày 27-10-2015 đến nay. Thanh tra công tác cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Tổng cục Môi trường, thời kỳ thanh tra từ ngày 27-10-2015 đến nay. Đồng thời thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các Sở Tài nguyên - môi trường, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2013 đến nay.

Thanh tra Bộ Tài nguyên - môi trường cho biết tổng số thanh tra gồm 75 đối tượng, trong đó có 64 tổ chức, 10 Sở Tài nguyên - môi trường và Tổng cục Môi trường. Cụ thể ở miền Bắc có 34 đối tượng (30 tổ chức, 3 Sở Tài nguyên - môi trường và Tổng cục Môi trường). Miền Trung có 6 đối tượng (5 tổ chức và 1 Sở Tài nguyên - môi trường). Miền Nam có 35 đối tượng (29 tổ chức và 6 Sở Tài nguyên - môi trường, trong đó có Đồng Nai).

Trong số 64 tổ chức có 54 tổ chức được bộ cấp giấy xác nhận, 10 tổ chức được Sở Tài nguyên - môi trường cấp giấy chứng nhận/xác nhận. 54 tổ chức nhập khẩu trực tiếp, 5 tổ chức nhập khẩu ủy thác, 5 tổ chức được bộ chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Đây là hoạt động thanh tra lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong việc nhập và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

P.V

.
.
;
.
.