Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 22:40, Chủ Nhật, 19/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 18-8, Ban Dân tộc tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc).

Hoạt động này nằm trong kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” tỉnh Đồng Nai của Ban Dân tộc tỉnh. Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội Luật gia, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 500 đồng bào dân tộc thiểu số: Chơro, Mạ, Hoa, Tày, Nùng... tại các xã: Tà Lài (huyện Tân Phú), Tân Hiệp (huyện Long Thành), Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc)...

Ông Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp về bình đẳng giới...           

Đoàn Phú

.
.
;
.
.