Quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 21:31, Thứ Hai, 06/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Để góp phần đánh giá đúng thực chất về chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, các cấp ủy ở Đồng Nai đã công khai lấy ý kiến quần chúng nhân dân về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm.

Qua đây, quần chúng nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến đúng đắn, cung cấp thông tin có giá trị, giúp cấp ủy nhận định đúng tình hình khi xem xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được sâu sát, thực chất hơn. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đạt trong sạch vững mạnh trên 74%; tỷ lệ tổ chức Đảng yếu kém dưới 1% và được giảm dần qua các năm (năm 2016, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém là 0,44%; năm 2017, giảm còn 0,41%). 

Dương An

.
.
;
.
.