Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu phố

Cập nhật lúc 10:44, Thứ Hai, 27/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Đến nay, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành việc rà soát tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Dự kiến toàn tỉnh sắp xếp lại 50 xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích theo quy định. Sau sắp xếp sẽ giảm 22 phường, xã, tương ứng giảm 1.254 biên chế, đồng thời điều chỉnh sáp nhập ấp, khu phố; dự kiến giảm 100 ấp, khu phố, tương đương giảm 600 người đang tham gia các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khu phố. Hiện nay đã có huyện Cẩm Mỹ sáp nhập 9 ấp ở xã Nhân Nghĩa không đủ điều kiện tiêu chuẩn về diện tích, dân số để thành lập 4 ấp mới.

Quỳnh Trang

 

.
.
;
.
.