Thủy điện trị An sẽ mở thêm cửa xả tràn thứ 3

Cập nhật lúc 19:00, Thứ Năm, 30/08/2018 (GMT+7)
Thủy điện Trị An thêm cửa x
Thủy điện Trị An thêm cửa xả tràn

(ĐN) - Lúc 15 giờ 05, ngày 30-8, Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục xả thêm cửa tràn thứ 3 để điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn đập với lưu lượng nước qua tràn từ 300m3/s lên 460m3/s, lượng nước xả qua turbin là 850 m3/s, như vậy tổng lượng nước xuống hạ du là 1.310 m3/s.

Do lượng nước đổ về hồ Trị An trong những ngày qua rất lớn, lúc 6 giờ ngày 30-8, lưu lượng nước đổ về hồ là 1.350m3/s, mực nước cao trình của hồ đo được là 61,2m...                   

Triệu Phong

.
.
;
.
.