Thủy điện trị An tăng lượng nước xả qua tràn...

Cập nhật lúc 12:42, Thứ Tư, 29/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Do lượng nước đổ về hồ Trị An trong những ngày qua rất lớn, mực nước cao trình đo được vào lúc 6 giờ, ngày 28-8 là 61,1m và còn gia tăng, nên để đảm bảo an toàn cho hồ chứa, vào lúc 15 giờ 05, ngày 28-8, Công ty Thủy điện Trị An đã xả thêm một cửa tràn thứ hai với lưu lượng nước là 150 m3/s và tăng lượng nước xả qua tràn ở cửa thứ nhất lên 300 m3/s, lượng nước xả qua turbin là 850 m3/s,...

Thủy điện Trị An thêm cửa xã tràn.
Thủy điện Trị An thêm cửa xả tràn

Như vậy, tổng lượng nước xả từ Thủy điện Trị An xuống vùng hạ du như hiện nay là tương đối lớn: 1.150 m3/s. Công ty Thủy điện Trị An đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan liên quan có những chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra...

Triệu Phong

.
.
;
.
.