Tiếp và xử lý đơn thư tố cáo của công dân

Cập nhật lúc 22:00, Thứ Hai, 20/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các tổ đại biểu HĐND tỉnh luôn duy trì công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và thường trực HĐND cấp huyện trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và theo dõi kết quả xử lý, giải quyết đơn thư của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, đã tiếp 28 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị và tiếp nhận 270 đơn qua công tác tiếp dân và qua đường bưu điện.

Trong số 270 đơn, đã chuyển 106 đơn đến cơ quan chức năng xem xét, hiện cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời 77 đơn; các đơn còn lại đã quá thời hạn trả lời thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; đơn có nội dung trùng đã được giải quyết, đơn đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.

Dương An

.
.
;
.
.