Vẫn còn nhiều vị trí chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy họach khác

Cập nhật lúc 09:03, Thứ Sáu, 24/08/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương về kết quả rà soát sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông.

Họp rà soát sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp rà soát sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác

Theo Sở Tài nguyên – môi trường, toàn tỉnh hiện có 2.308 vị trí có sự chưa đồng bộ giữa bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt với bản đồ quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông. Nguyên nhân là do nhiều công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa được cập nhật vào bản đồ các quy hoạch còn lại và có độ lệch giữa các bản đồ quy hoạch...

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh giao cho các địa phương tiếp tục rà soát lại xem còn có công trình nào chưa đồng bộ giữa các quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành phải thống nhất với nhau và tập trung hướng dẫn cho địa phương tích cực hoàn tất công tác cập nhật, bổ sung, để các quy hoạch đồng bộ trước khi Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2019.

Tin ảnh: Bình Nguyên

 

.
.
;
.
.