Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2018:

Đảm bảo tốt các điều kiện cho cuộc thi diễn ra vào ngày 15–9

Cập nhật lúc 05:09, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2018, trong buổi thi thử diễn ra vào ngày 5-9 toàn tỉnh đã có 702 thí sinh tham gia.

Các thành viên Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2018 họp rà soát, đánh giá lại các khâu sau khi có kết quả thi thử vào ngày 5 – 9.
Các thành viên Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2018 họp rà soát, đánh giá lại các khâu sau khi có kết quả thi thử vào ngày 5 – 9.

Trong quá trình tổ chức thi thử, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (Sở thông tin và truyền thông) đã phân công 3 kỹ thuật viên trực, hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, xuyên suốt. Kết quả, sau khi thi thử cho thấy phần mềm vận hành ổn định, không xảy ra lỗi, đảm bảo tốt các điều kiện cho cuộc thi chính thức diễn ra vào ngày 15-9 tới.

                                                 Đoàn Phú

.
.
;
.
.