Khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2018

Cập nhật lúc 18:57, Thứ Năm, 06/09/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 6-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai mạc hội thi  báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018.

Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thi
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thi

Tham dự hội thi có 19 thí sinh được chọn cử từ hơn 500 thí sinh ở hội thi cấp huyện và tương đương. Mỗi thí sinh trải qua qua 3 phần thi: đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi, với các nội dung, gồm: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; hội nhập quốc tế; khoa học, công nghệ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nông nghiệp, nông thôn, nông dân; lịch sử, truyền thống cách mạng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; vấn đề dân tộc, tôn giáo; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phần trình bày thi của các thí sinh
Phần trình bày thi của các thí sinh

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ, hội thi là dịp để các thí sinh khẳng định năng lực, trình độ của mình; đồng thời qua đó đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh, giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; được tìm hiểu và cập nhập kiến thức mới về quan điểm, chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội thi cũng góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy về vị trí, vai trò của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới.

Hội thi diễn ra đến hết ngày 7-9.

Phương Hằng

.
.
;
.
.