Xem xét, đề nghị khai trừ Đảng một trường hợp làm giả hồ sơ

Cập nhật lúc 09:48, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa tổ chức kỳ họp thứ 33, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét một số nội dung, trong đó có xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hiệp Quế, Huyện ủy viên, cán bộ Phòng Nội vụ huyện Thống Nhất.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBKT Tỉnh ủy kết luận đồng chí Nguyễn Hiệp Quế có những vi phạm sau: năm 1995 và năm 2001, đồng chí có đơn gửi trường THPT xin xác nhận trình độ học vấn tốt nghiệp THPT ghi tên Nguyễn Hiệp Quế (Bàng) để bổ sung hồ sơ thay thế bằng tốt nghiệp đã mất và được Trường THPT Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận (năm 1995 xác nhận trực tiếp vào đơn, năm 2001 có giấy xác nhận riêng).

Năm 2012, đồng chí này làm thủ tục cải chính hộ tịch và được cơ quan chức năng cải chính hộ tịch điều chỉnh người mang tên Nguyễn Hiệp Bàng, sinh ngày 25-11-1965 thành Nguyễn Hiệp Quế, sinh ngày 19-2-1964. Sau khi cải chính hộ tịch, đồng chí làm thủ tục xin và được cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT mang tên Nguyễn Hiệp Quế trên nền hồ sơ người mang tên Nguyễn Hiệp Bàng. Thực tế là ông Nguyễn Hiệp Bàng, sinh ngày 25-11-1965 và đồng chí Quế, sinh ngày 19-2-1964 là hai anh em nhà chú, bác.

Như vậy, đồng chí Nguyễn Hiệp Quế đã có chủ định làm giả hồ sơ để được coi là đã tốt nghiệp THPT, với động cơ cá nhân (học đại học, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của huyện). Vi phạm của đồng chí là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác. Do đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Quế bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

UBKT Tỉnh ủy nhận định, vi phạm của đồng chí Nguyễn Hiệp Quế diễn ra từ lâu, trước khi đồng chí được kết nạp Đảng và qua nhiều lần kê khai, bổ sung lý lịch nhưng tổ chức Đảng quản lý cán bộ, đảng viên không phát hiện việc làm sai trái của đồng chí. Có thể đánh giá việc làm của đồng chí Quế là có sự sắp đặt tinh vi, sai phạm có tính điển hình để các tổ chức Đảng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đảng viên.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.