Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018:

Đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,91% xuống còn 0,59%

Cập nhật lúc 17:35, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 15-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại cuộc họp.
Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại cuộc họp.

Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã áp dụng nhiều chính sách, chế độ giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như: cho hộ nghèo vay vốn; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; miễn giảm học phí cho học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền điện, dạy nghề, nhà ở; hỗ trợ quà tết cho người nghèo, cận nghèo; các dự án khuyến nông phát triển sản xuất cho người nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo, truyền thông về giảm nghèo…

Qua 7 năm thực hiện, chương trình giảm nghèo bền vững đã giúp cho hơn 40,5 ngàn lượt hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thoát chuẩn nghèo (trong đó có hơn 5,2 ngàn hộ nghèo là bà con đồng bào dân tộc thiểu số) và hơn 5,5 ngàn hộ cận nghèo thoát chuẩn cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 4,91% đầu năm 2012 xuống còn 0,59% cuối năm 2018.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống cho rằng, kết quả giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Kết quả này càng có ý nghĩa hơn khi đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, cũng theo Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo vẫn còn một số vướng mắc, như: có sự chồng chéo giữa các chương trình, dự án giảm nghèo; một số chương trình, cách thức hỗ trợ giảm nghèo chưa phù hợp với các đối tượng, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm đưa ra những biện pháp tháo gỡ để thực hiện đạt hiệu quả cao. Riêng những ý kiến đề xuất của các sở, ngành, địa phương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để trình Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh cho hợp lý.

Trước đó, ngày 14-3, đoàn giám sát đã tiến hành giám sát nội dung này tại 2 huyện: Tân Phú và Định Quán.

Hạnh Dung

.
.
;
.
.