25 doanh nghiệp lắp đặt quan trắc tự động

Cập nhật lúc 21:43, Chủ Nhật, 26/05/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh có 17/17 doanh nghiệp có lưu lượng nước thải trên 1 ngàn m3/ ngày đêm và đều đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên - môi trường theo dõi.

Ngoài ra, 8 doanh nghiệp có nước thải dưới 1 ngàn m3/ ngày đêm cũng đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Những doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có lưu lượng nước thải từ 200-1 ngàn m3/ngày đêm cũng được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - môi trường nhắc nhở lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo lộ trình. Theo đó, với doanh nghiệp có lượng nước thải từ 500-1 ngàn m3/ngày đêm phải triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải chậm nhất đến cuối năm 2019.

Đối với doanh nghiệp có nước thải 200-500m3/ngày đêm, thời hạn lắp đặt chậm nhất là năm 2025. Được biết, mục đích của tỉnh là nhằm quản lý tốt nguồn nước thải của các doanh nghiệp trước khi xả ra môi trường.

Uyển Nhi

.
.
;
.
.