Dân vận chính quyền được quan tâm

Cập nhật lúc 21:10, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Trong những năm qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực gắn với triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, cải cách hành chính, nâng cao thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân và các doanh nghiệp; tăng cường công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.                                       

Dương An

.
.
;
.
.