Ký kết bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 09:07, Thứ Năm, 13/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) – Ngày 12- 6, Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật và Sở Tài nguyên - môi trường đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị.

Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật và Sở Tài nguyên- môi trường ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật và Sở Tài nguyên- môi trường ký kết chương trình phối hợp

Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai các nội dung phối hợp trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy trên lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố môi trường và tái chế chất thải, cải thiện môi trường…; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức các phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ.

Mục đích của chương trình phối hợp là nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường, tư vấn, phản biện và giám định phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

                                                             Khánh Minh

.
.
;
.
.