Nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên công nhân

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 27-6, Tổ công tác của Tỉnh đoàn do Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Kết luận 55-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, thực hiện nội dung Kết luận 55-KL/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Qua việc triển khai thực hiện đề án đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, quản lý thanh niên của đơn vị, tạo thuận lợi cho Đoàn khối phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động dành cho thanh niên công nhân; từ đó đề ra các giải pháp thiết thực chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lực lượng thanh niên công nhân. 

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tích cực tham mưu cho Đảng ủy khối tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kết luận 55-KL/TU đã đề ra; đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lực lượng thanh niên công nhân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ của Đoàn khối để nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên công nhân; thường xuyên rà soát, khảo sát, cập nhật số liệu thanh niên thực tế ở  đơn vị để phân tích được tỷ lệ tập hợp thanh niên hiện nay, qua đó đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp...

P.V

.
.
;
.
.