Tích cực thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019

Cập nhật lúc 21:04, Chủ Nhật, 16/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Kế hoạch số 2352, ngày 15-1-2019 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về kế hoạch tiếp tục thực hiện Năm Dân vận chính quyền, UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thanh tra công vụ; kiểm tra cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...         

Dương An

.
.
;
.
.