Tổng dư nợ cấp tín dụng tăng hơn 10%

Cập nhật lúc 21:21, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh đến nay ước đạt 200,5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm 2019. Trong đó, nợ xấu chiếm 0,95% trên tổng dư nợ cho vay.

Tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 198,3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm 2019. Dư nợ cho vay có xu hướng tăng trưởng khá, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một số lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 102,9 ngàn tỷ đồng. Dư nợ trung, dài hạn đạt hơn 95,4 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với đầu năm nay.

Hải Quân

.
.
;
.
.