Thành lập tổ chuyên gia về quản lý giá thuốc

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Hai, 11/11/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp vừa ký ban hành Quyết định số 3586/QĐ-UBND về việc thành lập tổ chuyên gia về quản lý giá thuốc trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ tổ chuyên gia về quản lý giá thuốc trên địa bàn tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo phối hợp các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, rà soát tính chính xác hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước của các cơ sở có trụ sở sản xuất tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo dõi tình hình biến động giá thuốc, tổng hợp, đánh giá tình hình biến động về công tác quản lý giá thuốc, kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo bình ổn giá thuốc trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng kế hoạch về quản lý giá thuốc hằng năm trên địa bàn tỉnh (nếu cần thiết). Tổ chuyên gia và tổ chuyên viên giúp việc (nếu cần thiết) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Theo quyết định này, tổ chuyên gia về quản lý giá thuốc trên địa bàn tỉnh do ông Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng; tổ phó thường trực và các ủy viên thuộc Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Thùy Trang

.
.
;
.
.