Giảm 19 ấp, khu phố khi thực hiện điều chỉnh, sáp nhập

Cập nhật lúc 11:36, Thứ Năm, 05/12/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Trình bày báo cáo, Tờ trình về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập các ấp, khu phố thuộc 2 huyện Định Quán, Thống Nhất và TP.Long Khánh tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX vào sáng 5-12, Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho biết, sau khi thực hiện điều chỉnh, sáp nhập, các địa phương nói trên sẽ giảm 19 ấp, khu phố. Trong đó, huyện Định Quán giảm được 16 ấp, khu phố; huyện Thống Nhẩt giảm 2 ấp; TP.Long Khánh giảm 1 khu phố.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường trình bày báo cáo, Tờ trình về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập các ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, Thống Nhất và TP.Long Khánh.
Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường trình bày báo cáo, Tờ trình về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập các ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, Thống Nhất và TP.Long Khánh.

Cụ thể, theo đề án điều chỉnh, sát nhập, TT.Định Quán, huyện Định Quán sẽ thực hiện sát nhập KP.Hiệp Thương và điều chỉnh một phần diện tích, dân số của KP.Hiệp Cường vào KP.Hiệp Lợi; điều chỉnh một phần diện tích và dân số thuộc tổ nhân dân số 3, 4, KP.Hiệp Cường vào KP.Hiệp Nhất; sáp nhập KP.Hiệp Thuận vào KP.Hiệp Lực. Sau khi điều chỉnh, sáp nhập TT.Định Quán sẽ còn 9 khu phố gồm: Hiệp Đồng, Hiệp Tâm, Hiệp Tâm 2, Hiệp Nhất, Hiệp Quyết, Hiệp Lực, Hiệp Lợi, Hiệp Nghĩa và 114, giảm 3 khu phố so với hiện tại.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Định Quán sẽ thực hiện điều chỉnh, sáp nhập các ấp thuộc 7 xã. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, sáp nhập xã Phú Tân còn lại 7 ấp, giảm 1 ấp (ấp 4); xã Gia Canh còn lại 7 ấp, giảm 3 ấp (ấp 4, 6,10); xã Phú Ngọc còn lại 6 ấp, giảm 1 ấp (ấp 6); xã La Ngà còn lại 8 ấp, giảm 2 ấp (ấp 2/97 và Bằng Lăng); xã Phú Túc còn lại 7 ấp; giảm 3 ấp (ấp Bình Hòa; Thái Hòa 1 nhập với ấp Thái Hòa 2 thành ấp Thái Hòa và ấp Suối Rút); xã Túc Trưng còn lại 7 ấp, giảm 2 ấp (ấp Đức Thắng 1, Đồn Điền 3) và xã Phú Lợi còn lại 5 ấp, giảm 1 ấp (ấp 6). Như vậy, sau khi điều chỉnh, sáp nhập ấp, khu phố của 8 xã, thị trấn, trên địa bàn huyện Định Quán còn 96 ấp, khu phố.

Tại huyện Thống Nhất sẽ thực hiện sáp nhập ấp 4 vào ấp 5; ấp 6 vào ấp 1 của xã Lộ 25. Sau khi sáp nhập xã Lộ 25 còn 4 ấp (gồm các ấp: 1, 2, 3, 4), giảm 2 ấp (ấp 5, 6). Như vậỵ, sau khi sáp nhập ấp thuộc xã Lộ 25, huyện Thống Nhất còn 44 ấp, khu phố.

Trên địa bàn TP.Long Khánh sẽ sáp nhập 2 khu phố của phường Xuân Bình (sáp nhập KP.4 vào KP.3). Sau khi sáp nhập, phường Xuân Bình còn lại 4 khu phố (gồm các KP 1, 2, 3, 5), giảm 1 khu phố (KP.4). Như vậy, sau khi sáp nhập khu phố thuộc phường Xuân Bình, TP.Long Khánh còn 58 ấp, khu phố.

Phạm Tùng

.
.
;
.
.