.

Sáng nay 23-6, ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 05:03, 23/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng nay 23-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đại hội được diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25-6). Trong ngày làm việc đầu tiên (phiên trù bị), đại hội sẽ thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội và ban thẩm tra tư cách đại biểu; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ IX, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ngày làm việc thứ hai (phiên chính thức), đại hội sẽ thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII; báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối trình Đại hội đại biểu lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Ban TVTU phát biểu chỉ đạo đại hội. Sau đó, đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025), công bố kết quả bầu cử và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối.

Ngày làm việc thứ 3, đại hội nghe báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX; Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt nhận nhiệm vụ; thông qua nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và bế mạc đại hội.      

Phương Hằng