.

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên năm 2021

Cập nhật lúc: 16:14, 22/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 22-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên năm 2021 cho đội ngũ báo cáo viên của Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, ban tuyên giáo MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh.

Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn, Phó trưởng ban đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, báo cáo 1 trong 4 chuyên đề tại lớp bồi dưỡng BCV của tỉnh năm 2021.
Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn, Phó trưởng ban đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, báo cáo 1 trong 4 chuyên đề tại lớp bồi dưỡng báo cáo viên của tỉnh năm 2021.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, trong bối cảnh hiện nay, công tác Tuyên giáo của Đảng có nhiều thuận lợi nhưng cũng đương đầu với không ít khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, đất nước ta đang trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cũng có những cung bậc, diễn biến đan xen giữa những điều hài lòng và còn băn khoăn, trăn trở. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”. Trước những vấn đề đặt ra như thế, nhiệm vụ đối với đội ngũ làm công tác Tuyên giáo hiện nay rất nặng, trong khi đó sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở có nhiều thay đổi, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ báo cáo viên và cán bộ tuyên giáo chưa được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ báo cáo viên…cho nên việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo là yêu cầu thường xuyên, góp phần  xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tham gia lớp bồi dưỡng này, các báo cáo viên được nghe 4 chuyên đề: Phương pháp nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; Kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền, viết tin, bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng tập hợp quần chúng; Công tác tư tưởng trong tham gia xử lý điểm nóng chính trị- xã hội.

Phương Hằng