Đề nghị gộp 3 dự án thành phần đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đai 3 thành 1 dự án

Cập nhật lúc 20:01, Thứ Hai, 07/06/2021 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh đã có đề nghị Bộ GT-VT chủ trì cùng UBND các địa phương: TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai thống nhất gộp chung 3 dự án thành phần 1B, 2A và 2B, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc dự án Đường vành đai 3 thành 1 dự án để triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức BOT.

Đồng Nai cũng đề xuất giao UBND TP.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn của địa phương nào sẽ do địa phương đó thực hiện. Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Theo UBND tỉnh, đối với dự án thành phần 2A, đoạn qua địa bàn tỉnh chỉ có chiều dài 5km, do đó việc giao các địa phương triển khai thực hiện các đoạn tuyến qua địa bàn từng tỉnh sẽ phát sinh đoạn 1B, 2A và 2B cùng triển khai theo hình thức đầu tư BOT. Khi đó, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc dự án Đường vành đai 3 chỉ có chiều dài hơn 34km nhưng sẽ có đến 3 trạm thu phí BOT gồm: 1 trạm thuộc đoạn 2A trên địa bàn Đồng Nai; 1 trạm thuộc đoạn 1B trên địa bàn TP.HCM và 1 trạm thuộc đoạn 2B.

Đối với đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, riêng dự án thành phần 1A có chiều dài 8,75km hiện đang được hoàn thành các thủ tục để có thể khởi công trong quý III-2021.

Phạm Tùng

.
.
;
.
.