.

Hơn 87% nước thải công nghiệp về nhà máy xử lý

Cập nhật lúc: 19:55, 05/01/2022 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Sở TN-MT, tính đến hết năm 2021, tại 31 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có tổng lượng nước thải phát sinh hơn 127,7 ngàn m3/ngày đêm. Trong đó, lượng nước thải về các nhà máy xử lý nước thải tập trung hơn 99,8 ngàn m3/ngày đêm, tương đương 87,1%; khoảng 27 ngàn m3 nước thải/ngày đêm được cấp phép xả thải trực tiếp, còn lại chưa đấu nối được về các nhà máy xử lý nước.

Trong năm 2021, KCN Agtex Long Bình đã cải tạo nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung từ 780m3/ngày đêm lên 1,5 ngàn m3/ngày đêm; KCN Long Thành nâng công suất từ 15 ngàn m3/ngày đêm lên 25 ngàn m3/ngày đêm; KCN Hố Nai đang xây mới nhà máy xử lý nước thải 7 ngàn m3/ngày đêm thay thế cho nhà máy hiện hữu.

 Hoàn thành nâng cấp, cải tạo 3 công trình này sẽ nâng tổng công suất thiết kế của các nhà máy xử lý nước thải KCN lên 195,3 ngàn m3/ngày đêm.     

  Lê An