Đảm bảo việc hỗ trợ tiền thuê trọ kịp thời, đúng đối tượng

Cập nhật lúc 16:56, Thứ Năm, 07/04/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 7-4, Sở LĐ-TBXH chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành và UBND tỉnh các huyện, thành phố về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08/2022/QT-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh buổi làm việc của Sở LĐ-TBXH với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh
Toàn cảnh buổi làm việc của Sở LĐ-TBXH với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh

Theo Quyết định số 08/2022/QT-TTg, điều kiện hỗ trợ cụ thể: Với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng, đối với NLĐ đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến ngày 30-6-2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1-4-2022; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ).

Với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, NLĐ đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo kế hoạch, Sở LĐ-TBXH phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến hướng dẫn Bộ LĐ-TBXH đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hỗ trợ NLĐ. Kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TBXH. UBND các huyện, thành phố thực hiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động và ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện chi trả hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đại diện các Sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện các Sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để việc chi hỗ trợ tiền thuê trọ cho NLĐ tại Đồng Nai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trong đa phần ý kiến tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để NLĐ tại doanh nghiệp hiểu để kê khai cho đúng theo quy định, hạn chế sai sót trong chi hỗ trợ. Cùng với đó, cần nhanh chóng xác định số lượng NLĐ đang thuê trọ và tăng cường nguồn lực để rà soát, lập danh sách, xét duyệt và chi hỗ trợ NLĐ. Đối với khó khăn, vướng mắc về thẩm định, xác nhận NLĐ đang ở thuê trọ đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định cần có giải pháp để khắc phục, đảm bảo công tác chi hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng, góp phần chia sẻ khó khăn với NLĐ.

Lan Mai

.
.
;
.
.