Khi phụ nữ đam mê nghệ thuật truyền thống
Khi phụ nữ đam mê nghệ thuật truyền thống
Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hôm nay không chỉ “giỏi việc nước, đảm việc nhà“ mà nhiều người còn rất đam mê nghệ thuật. Nghệ thuật mang đến cho họ niềm vui trong tâm hồn và cả trong cuộc sống.
.
.
.
.
.
.
.