Kỷ niệm 89 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2006)
Sáng mãi ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga

Cập nhật lúc 10:23, Thứ Ba, 07/11/2006 (GMT+7)
Người dân Nga xếp hàng chờ vào viếng lăng Lênin,ngày 6-11. AFP/TTXVN

Hôm nay, những người Cộng sản và nhân loại tiến bộ trên thế giới lại một lần nữa tiếp tục khẳng định tính khoa học, tính cách mạng và ý nghĩa bất diệt của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dịp kỷ niệm 89 năm (7-11-1917 - 7-11-2006). Ra đời cách đây đã gần một thế kỷ nhưng Cách mạng tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị, vẫn tiếp tục soi đường chỉ lối cho các cuộc cách mạng tiến bộ, cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

 

Đã 89 năm trôi qua nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông ngày 7-11-1917, mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại vẫn còn âm vang trong lịch sử nhân loại. Cách mạng tháng Mười Nga đã chứng minh trên thực tế một chân lý, đó là giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân có thể giành thắng lợi trong một cuộc cách mạng kiểu mới, cuộc cách mạng lật đổ giai cấp bóc lột, xây dựng một xã hội do người lao động làm chủ, không còn người bóc lột người. Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ toàn nhân loại bị áp bức trong đó có hàng chục triệu người dân các nước thuộc địa đứng lên giải phóng dân tộc kết hợp với giải phóng giai cấp, lật đổ ách thực dân kiểu cũ và kiểu mới, làm chủ tương lai và vận mệnh của mình. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí minh đã từng nói: "Giống như một mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế" - (Hồ Chí Minh - Tuyển tập II - NXB Sự Thật. HN 1980 - trang 174).

Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi bản đồ chính trị toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Có thể khẳng định rằng cách mạng Việt Nam sẽ không có được những thắng lợi to lớn như ngày nay nếu không có ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười Nga soi đường. Từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên khởi nghĩa, tiến hành các cuộc vận động đánh đuổi thực dân Pháp nhưng trước sau các cuộc khởi nghĩa và vận động đó đều bị dìm trong bể máu do thiếu một đường lối cứu nước phù hợp với thời đại và lòng dân. Giữa lúc các phong trào yêu nước đều lần lượt bị thất bại, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi ở nước Nga như một luồng gió mới, có sức hấp dẫn kỳ diệu đối với những người cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của V.Lênin, của những người cộng sản đã làm nên Cách mạng tháng Mười đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7-1920, sau khi đọc dự thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.Lênin, giữa thủ đô Paris của nước Pháp đế quốc, Người như muốn reo lên: "Hỡi đồng bào bị đầy đọa đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta" - (Hồ Chí Minh - Tuyển tập, tập 1, trang 175). Từ đó, nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc - sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - đã đứng hẳn trên lập trường của chủ nghĩa cộng sản, ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, sáng lập và lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng từ đó, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam được sự cổ vũ của Cách mạng tháng Mười Nga đã vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ trong cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và ngày nay trong cuộc chiến đấu thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, bảo vệ sự trong sạch của Đảng và Nhà nước, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên con đường Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra.

Với Cách mạng tháng Mười Nga, từ chỗ còn là "bóng ma ám ảnh châu Âu", chủ nghĩa xã hội đã tồn tại trên thực tế và trở thành xu thế không thể đảo ngược của lịch sử nhân loại. Với sự xuất hiện và tồn tại gần 80 năm của nước Nga Xô-viết và sau đó là Liên bang Xô-viết, nhân loại đã được chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của đời sống con người trên diện tích một phần ba trái đất, chiến thắng oanh liệt của Hồng quân Liên Xô cứu loài người khỏi thảm họa phát xít và rất nhiều thành tựu to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại.

Do những sai lầm xuất phát từ việc xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Liên bang Xô-viết đã sụp đổ, đưa phong trào cộng sản và công nhân thế giới vào thời kỳ thoái trào hiện nay. Sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết là một tổn thất to lớn, vô cùng đau xót không chỉ của những người cộng sản mà còn của cả loài người tiến bộ nhưng không vì thế có thể làm lu mờ được ngọn cờ tư tưởng bất diệt của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa cộng sản. Trên thế giới ngày nay vẫn tồn tại những nhà nước xã hội chủ nghĩa chiếm 1/5 diện tích toàn cầu với gần 1,5 tỷ người . Không chỉ thế, hàng chục đảng cộng sản, đảng công nhân với hàng chục triệu đảng viên vẫn đang có ảnh hưởng chính trị to lớn ngay ở những nước tư bản phát triển. Lý tưởng về một xã hội công bằng, nhân văn mà Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra cho đến nay vẫn có sức hấp dẫn ở hàng chục quốc gia đã giành được độc lập trong thời kỳ còn hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đang trên đường thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Lịch sử có những đoạn quanh co, có bước thăng trầm nhưng chủ nghĩa xã hội, một mô hình nhà nước kiểu mới, một bước tiến của văn minh nhân loại xuất hiện từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là xu thế của thời đại, là hình mẫu lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới.

Đi theo con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi chưa từng có, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, phát triển cho dân tộc. Vào thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước, trước thực tiễn Việt Nam và tình hình thế giới, tình hình trong các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Hai mươi năm qua, quá trình đổi mới đã thu được những thành tựu to lớn. Từ một nước thiếu ăn, kiệt quệ sau chiến tranh, trong vòng vây cấm vận, bị phụ thuộc vào nước ngoài, cơ chế quan liêu, bao cấp nặng nề, Việt Nam đã vượt ra khỏi khủng hoảng, trở thành một quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao của thế giới, có kim ngạch xuất khẩu lớn kể cả xuất khẩu lương thực và hàng nông sản, có thị trường và môi trường đầu tư hấp dẫn. Không chỉ đạt nhiều thành tựu trong kinh tế, Việt Nam còn có nền chính trị, an ninh - Quốc phòng ổn định, đạt nhiều thành tích trong xóa đói giảm nghèo, giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Có được những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo, giàu bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác-xít kiểu mới, luôn trung thành với lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, của Cách mạng tháng Mười Nga. Bài học thắng lợi của hai mươi năm đổi mới chứng tỏ kiên trì mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là con đường duy nhất đúng và tất thắng . Trên con đường đó, những người cộng sản và toàn thể nhân dân ta luôn được cổ vũ, được soi sáng từ nguồn sáng vĩ đại Cách mạng tháng Mười Nga.

Vũ Duy Thông

 

 

.
.
;
.
.