Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên:
Góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội

Cập nhật lúc 21:57, Thứ Hai, 20/06/2011 (GMT+7)

Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh là 4.500 người. Đội ngũ này đã và đang góp phần quan trọng vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

 

Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đến nay đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức. Đội ngũ báo cáo viên cũng đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản các nhu cầu thông tin, thời sự của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

* Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

 

Trong năm vừa qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu tổ chức kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Ban Tuyên giáo các cấp cũng đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên về phương pháp tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và truyền đạt. Đội ngũ báo cáo viên được tiếp cận với các thông tin mới, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên chất lượng công tác không ngừng được nâng lên. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh được duy trì nền nếp, có chất lượng, hiệu quả, thường xuyên được bồi dưỡng, cung cấp thông tin và định hướng kịp thời.

 

Đảng ủy xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) tổ chức hội nghị báo cáo viên. Ảnh: C. NGHĨA

Riêng Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, trong năm vừa qua đã tiếp tục duy trì việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng tài liệu, định hướng công tác tuyên truyền. Trong 12 hội nghị báo viên cấp tỉnh, trung tâm đã triển khai 31 chuyên đề và cung cấp gần 250 loại tài liêu về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, các vấn đề thời sự trong tỉnh... Đặc biệt, trung tâm còn biên soạn 4 loại tài liệu phục vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Về đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Long Khánh Phạm Văn Hoàng cho biết: Đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở được cơ cấu theo cấp, thành phần có bí thư Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy; phó, trưởng ban Tuyên giáo; phó, trưởng ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị. Hiện đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở của TX.Long Khánh có 120 người. Hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên cơ sở được dự hội nghị báo cáo viên do Thị ủy tổ chức. Ngoài ra, đội ngũ này còn được triệu tập để triển khai tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị trong nước và quốc tế.

 

* Cầu nối thông tin tới người dân

 

Nếu như đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh là đầu mối định hướng, thì đội ngũ báo cáo viên cơ sở chính là cầu nối thông tin tới người dân. Chính nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng trong việc xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội mà đội ngũ này ở cơ sở không ngừng lớn mạnh. Năm 2010, 16 đơn vị Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức được 155 kỳ hội nghị báo cáo viên cấp huyện với khoảng 18 ngàn lượt người tham dự; tổ chức được 200 lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở với khoảng 20 ngàn người tham gia.

 

Có thể nói, đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và cơ sở đều tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao. Đội ngũ này ngày càng tiến bộ cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, góp phần định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Tại hội nghị công tác Tuyên giáo năm 2011, tổ chức vào đầu tháng 3 năm nay, đồng chí Trần Đình Thành, UV Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã nhấn mạnh: “Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên truyền miệng để phù hợp với tình hình thực tiễn và trình độ nhận thức, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương…”.

 

Trong số các mô hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, phải kể đến những cách làm hay của các đơn vị, như: Huyện Trảng Bom với công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đồng bào có đạo; Sở Tài nguyên - môi trường trong việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng tới đội ngũ là học sinh, sinh viên và thanh niên; Sở Y tế với công tác tuyên truyền nâng cao sức khỏe của người dân… Các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã góp phần quan trọng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, định hướng thông tin của mỗi người trong việc nắm rõ định hướng của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo đời sống của người dân tốt hơn, tránh những cách hiểu chưa rõ, lệch lạc.

 

Để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội thực sự mạnh, rất cần được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm về nhiều mặt, trong đó có chế độ chính sách phù hợp, củng cố và nâng cao chất lượng chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” trên các trang thông tin. Đặc biệt, cần chú trọng tới việc thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở. Có các đợt sơ kết, tổng kết, rút ra bài học và chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hay trong việc tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân thông qua đội ngũ báo cáo viên cơ sở…

Công Nghĩa

 

 

 

 

.
.
;
.
.