.

255/286 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Cập nhật lúc: 21:16, 25/11/2022 (GMT+7)
.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Long Thành cho biết, năm 2022, toàn huyện có 286/300 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Cuối năm, có 255/286 cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa. Có 3 cơ quan, đơn vị và 28 DN không đạt chuẩn năm 2022.

Chương trình xây dựng ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn huyện được triển khai, nhân rộng. Trong năm, các xã, thị trấn vận động nhân dân xã hội hóa giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; trao hàng ngàn phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối năm, toàn huyện có  7 ấp thuộc xã Bình Sơn không xét ấp văn hóa do giải tỏa trắng, 2 ấp không xét vì vi phạm các nội dung trong xây dựng ấp, khu phố văn hóa năm 2022.

Quang Nhật