Phấn đấu 100% thiết chế cấp xã, huyện hoạt động hiệu quả

Cập nhật lúc 20:58, Thứ Sáu, 27/01/2023 (GMT+7)

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã đặt ra nhiều chỉ tiêu hoạt động. Trong đó, phấn đấu toàn tỉnh có 100% thiết chế cấp xã, cấp huyện hoạt động hiệu quả; trên 90% nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố hoạt động hiệu quả; trên 90% hộ gia đình, 98% cơ quan, đơn vị và 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Để đạt những chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã triển khai, hướng dẫn Ban chủ nhiệm 13 chương trình và Ban chỉ đạo phong trào của các huyện, thành phố thực hiện đúng các quy định của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án Truyền thông phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện quy định xét tặng các danh hiệu văn hóa gắn với thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các tiêu chuẩn, tiêu chí xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại hệ thống thiết chế văn hóa, đảm bảo hiệu quả theo bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

My Ny

.
.
;
.
.