180 cộng đồng, dòng họ và đơn vị học tập

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Sáu, 03/02/2023 (GMT+7)

Thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, H.Vĩnh Cửu đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu. Tại các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng đã xã hội hóa, trang bị máy tính, máy in, hệ thống internet, bổ sung tủ sách, xây dựng tài liệu phục vụ giảng dạy các chuyên đề. Hệ thống nhà văn hóa được bổ sung thêm bàn ghế, loa đài để phục vụ sinh hoạt của các CLB, các lớp học nghề, kỹ năng sống…

Hiện 100% các xã, thị trấn trên địa bàn H.Vĩnh Cửu đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Các mô hình học tập ngày càng phát triển và nhân rộng. Chỉ tính riêng năm 2022, toàn huyện có 22.796/31.751 hộ gia đình; 18 dòng họ, 59 cộng đồng, 103 đơn vị được công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng có 10/12 xã, thị trấn được xếp loại tốt, 2 xã xếp loại khá.

Quang Nhật

.
.
;
.
.