Lan tỏa những tấm gương học Bác

Cập nhật lúc 20:51, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm”. Cùng với cả nước, những năm qua, cán bộ, công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã phát huy, lan tỏa sâu rộng lời dạy của Người qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Thực hiện: My Ny - Khánh Lộc

Nguồn: BĐN

.
.
;
.
.