.

93% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Cập nhật lúc: 20:50, 30/12/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Trường đại học công nghệ Đồng Nai đã tiến hành khảo sát và công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2019. Theo đó, có 1.125 sinh viên đã tốt nghiệp được khảo sát về tình hình việc làm ở 14 ngành mà nhà trường đang đào tạo. Kết quả 1.027/1.125 sinh viên đã có việc làm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 93%. Trong khi đó, sinh viên đã tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo là gần 96%. Nhóm sinh viên theo học các ngành kỹ thuật chế tạo máy, kỹ thuật xét nghiệm y học, công nghệ thông tin có việc làm từ 90% trở lên.

Sinh viên Trường đại học công nghệ Đồng Nai nhận bằng tốt nghiệp
Sinh viên Trường đại học công nghệ Đồng Nai nhận bằng tốt nghiệp

Được biết, việc công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp là một trong những nội dung bắt buộc với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

TIn, ảnh: Đặng Công