98% gia đình dân tộc thiểu số đạt chuẩn gia đình văn hóa

Cập nhật lúc 20:11, Chủ Nhật, 14/08/2022 (GMT+7)

(ĐN)- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được ngành Văn hóa quan tâm, đẩy mạnh nâng cao chất lượng.

Tính đến năm 2021, toàn tỉnh có 640/685 ấp, khu phố có người DTTS sinh sống đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 93,4%). Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được đồng bào DTTS hưởng ứng tích cực, có nhiều mô hình, CLB hoạt động hiệu quả như: gia đình dân tộc hạnh phúc, gia đình dân tộc phát triển kinh tế giỏi…

Hằng năm, toàn tỉnh có 98% gia đình đồng bào DTTS đạt chuẩn gia đình văn hóa. Hầu hết các gia đình trong vùng đồng bào đều thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn hóa mới, văn minh trong việc cưới, đám tang và lễ hội; chung sức gìn giữ giá trị văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

My Ny

.
.
;
.
.