Ngành giáo dục-đào tạo Đồng Nai sau 30 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật lúc 21:36, Thứ Sáu, 29/04/2005 (GMT+7)
Trường THPT Đak Lua (Tân Phú).

Hệ thống giáo dục được phủ kín từ thành thị đến nông thôn với nhiều loại hình đào tạo, cơ sở vật chất ngày càng kiên cố, hiện đại đã mở ra nhiều điều kiện, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài...Thành quả của 30 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước đã tạo nên vóc dáng mới của một nền giáo dục phát triển gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

* Mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các loại hình trường lớp

Trước năm 1975, hệ thống giáo dục của tỉnh chỉ phát triển ở khu vực thành thị, trường lớp với quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng được nhu cầu học tập của một bộ phận nhân dân. Toàn tỉnh chỉ có 1 trường mầm non công lập, một vài cơ sở mẫu giáo tư thục; 71 trường cấp 1-2 và 6 trường cấp 3; các cơ sở giáo dục dình dân học vụ cũng rất rải rác. Hệ thống giáo dục này chỉ mới đáp ứng cho nhu cầu của gần 200.000 dân. Nhiều vùng nông thôn và miền núi được xem là "điểm trắng" về giáo dục. Chính vì thế, phần lớn người lao động, người nghèo, đồng bào dân tộc không được đến trường, tỉ lệ người mù chữ rất cao. Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) Đồng Nai đã bắt tay vào việc xây dựng một nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa, gấp rút phát triển mạng lưới trường lớp ở khắp các vùng trên địa bàn, đặc biệt ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ kháng chiến cũ, xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao dân trí. Tính đến thời điểm năm 1985, toàn tỉnh đã có 343 trường học với 137 trường mẫu giáo, 60 trường cấp 1, 132 trường cấp 1-2 và 14 trường cấp 3. Sau 10 năm giải phóng, hầu hết các xã vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc đều đã có trường cấp 1-2, mỗi huyện đều có trường cấp 3. Việc mở rộng hệ thống trường lớp đã tạo điều kiện cho con em các tầng lớp dân cư ở mọi vùng được đến trường, số lượng người mù chữ giảm, trình độ dân trí dần được nâng cao. Tỉnh cũng có 1 trường cao đẳng sư phạm và 14 trường trung học chuyên nghiệp, đào tạo và cung cấp hàng trăm giáo viên, công nhân kỹ thuật hàng năm. Khi hệ thống giáo dục công lập bước đầu được phân bổ, phát triển và khá ổn định ở các vùng miền thì giáo dục Đồng Nai lại đứng trước một thách thức mới. Đó là việc phải đa dạng hóa các loại hình trường lớp, mở rộng quy mô đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu đào tạo và sử dụng nhân lực ở các địa phương. Chính vì thế, ngoài các trường công lập, hệ thống trường bán công, dân lập được chú trọng phát triển trên cơ sở xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực từ nhân dân và các tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế tham gia. Thời kỳ 1986 đến 2000, Đồng Nai thực hiện chủ trương hàng năm tăng tỷ trọng đầu tư ngân sách nhà nước khoảng 30% và huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, nguồn viện trợ quốc tế cho GD-ĐT. Ngành tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giảm dần và tiến tới xóa tình trạng học ca 3, trường lớp tạm bợ song song với việc đầu tư, trang bị trường lớp theo hướng ngày càng kiên cố, hiện đại. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 721 trường học với 225 trường mầm non, 296 trường tiểu học, 152 trường THCS và 48 trường THPT, 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 11 trường THCN...với đầy đủ loại hình trường công lập, bán công, dân lập, tư thục. Trong số này, có 9 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 2 trường THCS, 2 trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cùng với việc phát triển các hệ thống giáo dục ngoài công lập, hệ thống giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng dần được phủ kín, tạo cơ hội và điều kiện, thu hút sự tham gia học tập của các tầng lớp xã hội.

Mục tiêu phát triển GD-ĐT ở Đồng Nai giai đoạn 2005-2010

1. Toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về công tác PCGD bậc THPT vào năm 2010. Riêng TP.Biên Hòa và 20 % phường, xã, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn này vào năm 2005. Củng cố thành quả xóa mù chữ, phấn đấu đến năm 2010 giảm ít nhất 50% số người mù chữ trong độ tuổi. Thực hiện đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2006 và PCGD bậc THCS vào năm 2010.

 2. Huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt ít nhất 60% vào năm 2005 và 70% vào năm 2010. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 80-85% vào năm 2005 và đạt 95% vào năm 2010.

 3. Huy động trẻ đúng tuổi vào lớp 1 đạt 100% hàng năm. Phân luồng 70-80% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, số còn lại vào các trường nghề, trung học chuyên nghiệp.

 4. Đến năm 2010, ít nhất 25% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tiểu học đạt 40%; THCS đạt 30%, THPT đạt 60%. (Nguồn : Sở GD-ĐT)

 * Đáp ứng các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Hệ thống giáo dục và cơ sở GD-ĐT được phát triển nhanh và phân bố khá hợp lý trên khắp các địa bàn đã góp phần vào nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Năm 1998, Đồng Nai được công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục (PCGD) bậc tiểu học. Kết quả này đã tạo đà cho Đồng Nai tiếp tục thực hiện PCGD tiểu học đúng độ tuổi và đẩy mạnh việc PCGD bậc THCS. Đồng Nai xác định mục tiêu phải hoàn thành PCGD bậc THCS vào năm 2005 và đã được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia PCGD bậc THCS tại thời điểm tháng 11 năm 2005. Không dừng lại ở đó, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra là phải tiếp tục triển khai công tác PCGD bậc THPT. Bên cạnh đó, thực hiện các chỉ thị của Ban bí thư Trung ương, Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục, các đề án nâng cao chất lượng của từng bậc học, cấp học, chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị được tỉnh và ngành triển khai bằng các giải pháp: thực hiện yêu cầu dạy đủ tiết-đủ môn ở các bậc học, đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư trang thiết bị, nâng cao, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi...Đáng chú ý là các đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non", "Nâng cao chất lượng giáo dục THPT", "Kiên cố hóa trường lớp", "Đưa công nghệ thông tin vào nhà trường"...đã làm chuyển biến chất lượng và hiệu quả của giáo dục: tỉ lệ trẻ vào mẫu giáo ngày càng tăng, huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học, THCS, THPT cao và là tỉnh có đông học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Học sinh Đồng Nai đoạt nhiều giải cao tại các cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi của khu vực, quốc gia, quốc tế. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng ổn định về số lượng và nâng cao về trình độ, đảm bảo đủ chuẩn đứng lớp. Có thể thấy rằng, bức tranh GD-ĐT Đồng Nai sau 30 năm đã có một vóc dáng mới: khắc phục được sự mất cân đối giữa yêu cầu phát triển nhanh cơ sở, hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh ngày càng được nâng cao. Thế nhưng, yêu cầu của một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam đòi hỏi GD-ĐT Đồng Nai phải tiếp tục có những bước đột phá nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định được hiệu quả đào tạo so với khu vực và cả nước.

Thu Trang

 

.
.
;
.
.