Bà Mã Thị Chiến (ngụ ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) phản ảnh

Cập nhật lúc 21:53, Thứ Hai, 18/02/2019 (GMT+7)

Bà Mã Thị Chiến (ngụ ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) phản ảnh Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Cẩm Mỹ tự ý lập hồ sơ tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ phiếu chuyển của Báo Đồng Nai, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Cẩm Mỹ đã có công văn trả lời với nội dung tóm lược như sau:

- Bà Mã Thị Chiến phản ảnh Phòng Tài nguyên - môi trường huyện tự ý tách thửa đất của bà là không đúng vì phòng không tham gia đo đạc, thành lập bản đồ địa chính mà việc này được Sở Tài nguyên - môi trường hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên tài nguyên - môi trường Miền Nam thực hiện, nằm trong chủ trương của tỉnh tiến hành đo đạc, lập lại bản đồ địa chính các xã trên địa bàn tỉnh. Công tác đo đạc được thực hiện trên cơ sở hiện trạng thực tế sử dụng hoặc theo chỉ dẫn của chủ sử dụng đất.

- Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đinh Thị Liên tại thửa đất số 91, tờ bản đồ số 44 xã Xuân Mỹ, diện tích 91m2: Phòng Tài nguyên - môi trường cho rằng hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho bà Đinh Thị Liên được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo Luật Đất đai năm 2013.

- Về hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Giang Tuấn Đông: Bà Mã Thị Chiến cho rằng Phòng Tài nguyên - môi trường tự lập hồ sơ tách thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Liên 1m2 từ 1m2 chuyển nhượng lại cho ông Giang Tuấn Đông. Việc bà Mã Thị Chiến cho rằng Phòng Tài nguyên - môi trường tự lập hồ sơ cấp cho ông Tuấn Đông thành 91m2 là không đúng sự thật.

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.