Khối thi đua số 10: Hướng các hoạt động về cơ sở
Khối thi đua số 10: Hướng các hoạt động về cơ sở
Thời gian qua, Khối thi đua số 10 của tỉnh (gồm: Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB); Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn) có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tạo động lực, sức lan tỏa hoàn thành tốt các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn.
.
.
.
.
.
.
.