Dồn lực để đạt mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm
Dồn lực để đạt mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (khóa IX), ngày 9-7, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh....
.
.
.
.
.
.
.