Đến 1-1-2012, hạn chót lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên ô tô

Cập nhật lúc 22:29, Thứ Sáu, 21/10/2011 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 20-10, S Giao thông - vn ti (GTVT) đã t chc trin khai vic lp đặt thiết b giám sát hành trình (GSHT) trên xe ô tô cho 50 doanh nghip, hp tác xã kinh doanh vn ti trên toàn tnh.

Theo Ngh định 91/2009/NĐ-ca Chính ph, tt c phương tin ô tô kinh doanh hành khách trên tuyến c định có c ly t 300 km tr lên; xe buýt, xe kinh doanh vn ti hành khách hp đồng, khách du lch, ô tô kinh doanh vn ti hàng hóa bng container đều phi gn thiết b GSHT. Vic gn thiết b GSHT nhm lưu gi các thông tin v hành trình, tc độ vn hành ca xe, s ln và thi gian dng đỗ, đóng hoc m ca xe, thi gian lái xe... Nhng thông tin thu trong thiết b GSHT được s dng làm tài liu v công tác qun lý hot động ca đơn v vn ti để cung cp cho cơ quan chc năng có thm quyn khi có yêu cu; đồng thi x lý ngay nhng vi phm ca lái xe trong quá trình vn chuyn hành khách. Nói cách khác, quy định lp đặt thiết b GSHT là nhm đảm bo an toàn cho hành khách, người đi đường trên các tuyến giao thông.

Đồng Nai, hn chót đến ngày 1-1-2012, s có trên 1.500 ô tô vn ti phi hoàn thành gn thiết b GSHT. Sau thi gian này, đơn v vn ti nào không nghiêm túc thc hin, S GTVT s thu hi quyết định kinh doanh tuyến và phù hiu đã cp.

T.N

 

.
.
;
.
.