Lấy ý kiến về tổ chức thiết chế văn hóa xã, ấp, khu phố

Cập nhật lúc 21:52, Thứ Hai, 12/11/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Nhằm chuẩn bị tổ chức hội nghị phản biện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách, số lượng cán bộ của Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã; nhà văn hóa ấp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản biện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Một số nội dung cần góp ý, phản biện trong dự thảo nghị quyết như: bộ máy hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã, nhà văn hóa ấp, khu phố (đều kiêm nhiệm); chế độ phụ cấp cho bộ máy; kinh phí hoạt động (65 triệu đồng/trung tâm/năm; 15 triệu đồng/nhà văn hóa ấp/năm)…

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 952 nhà văn hóa cấp ấp, khu phố.        

N.H

.
.
;
.
.